Privacy verklaring

Inleiding

Planjecoronatest.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Contactgegevens: Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl
Baden Powellweg 36 B
1067 LK Amsterdam
Tel: 020-2443190
E-mail: info@planjecoronatest.nl
KvK nummer: 78394864

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien van toepassing:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van minderjarigen voor zover de gezinsleden van de betrokkene minderjarig zijn.
Omdat deze gegevens uitsluitend door de ouder/voogd aan Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl verstrekt worden, nemen we aan dat de ouder / voogd instemt met deze gegevensverstrekking.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten en aanvullende services te leveren zoals overeengekomen in de opdracht. Waar nodig worden voor deze dienstverlening, na overleg en met goedkeuring, derden ingeschakeld.
 • Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde gegevensverwerking en besluitvorming

Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl neemt geen besluiten over zaken op basis van enkel en alleen geautomatiseerde gegevensverwerking die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl) tussen zit.

Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl maakt ten behoeve van haar gegevensverwerking (deels) gebruik van cloud georiënteerde verwerkingsprogramma’s en/of -systemen. Deze diensten zijn ondergebracht bij professionele in Nederland gevestigde partijen. Informatie betreffende deze partijen kunt u opvragen bij Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om u een beeld te geven hoe lang we uw gegevens bewaren: Zolang u klant bent bij Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl bewaren we uw gegevens, zowel als service naar u, alsook om als opdrachtgever te kunnen voldoen aan onze functie en zorgplicht. Voor de WWFT moet Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl zich houden aan de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. De gegevens die niet onder de diverse bewaartermijnen vallen worden dan daadwerkelijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na overleg met uw goedkeuring.

Bij een positieve uitslag zijn wij verplicht dit te melden bij de lokale GGD. De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat artsen en laboratoria verplicht zijn na vaststelling, of bij vermoeden, van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD.

Dit gebeurt via een beveiligde e-mailsysteem (Zivver; conform de AVG privacywetgeving en NTA 7516)

Verstrekken van gegevens aan overige partijen doen wij alleen op uw verzoek en pas nadat u daarvoor akkoord heeft gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl maken wij gebruik van functionele cookies en third party cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone. Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl gebruikt cookies om te zorgen dat de website goed werkt, de online communicatie verbetert kan worden en dat de online agenda goed werkt. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website zich automatisch aanpast aan het scherm van smartphone, tablet of computer.

Gegevens inzien, verwijderen en aanpassen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@planjecoronatest.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna persoonlijk contact met u opnemen ter verificatie van het verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Nivamo B.V. | Planjecoronatest.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@planjecoronatest.nl
Gesloten / Closed

NIET MEER LIVE

Gewaardeerde client. Planjecoronatest.nl is haar activiteiten gestopt. Er kunnen geen afspraken meer gemaakt worden voor het afnemen van coronatesten. We hopen je hiermee voldoende geinformeerd te hebben.